τηλέφωνα Επικοινωνίας :2310 531574|6944 518264

Σ. ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ | Β. ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Το γραφείο μας εξειδικεύεται στο χώρο του αυτοκινητικού δικαίου και του δικαίου ιδιωτικής ασφάλισης.

Η καθημερινή συμμετοχή εκατομμυρίων ανθρώπων στην οδική κυκλοφορία ενίοτε εξελίσσεται απρόβλεπτα, με δυσμενή για τους εμπλεκόμενους αποτελέσματα. Αυτή είναι η περίπτωση του τροχαίου ατυχήματος.

Ένα οδηγικό σφάλμα μπορεί να προκαλέσει σοβαρότατες επιζήμιες συνέπειες σε πρόσωπα και πράγματα, από την απλή καταστροφή των εμπλεκόμενων οχημάτων μέχρι βαρείς τραυματισμούς, αναπηρίες ή θάνατο.

Η επικινδυνότητα που ενέχει η συμμετοχή ανθρώπων και οχημάτων στην οδική κυκλοφορία είναι ο λόγος που έχει θεσπιστεί νομοθετικά η υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτων. Οι ασφαλιστικές εταιρίες που αναλαμβάνουν την ασφάλιση αυτοκινήτων φέρουν το βάρος καταβολής χρηματικής αποζημίωσης στα θύματα τροχαίων ατυχημάτων.

Στην περίπτωση ενός τροχαίου ατυχήματος, είναι σημαντικός ο ορθός χειρισμός της υπόθεσης από την πρώτη στιγμή και η στενή παρακολούθηση αυτής βήμα-βήμα μέχρι την τελική εισαγωγή της ενώπιον δικαστηρίου.

Το γραφείο μας διαθέτει τεράστια εμπειρία, έχοντας χειριστεί με απόλυτη επιτυχία πάσης φύσεως υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων από το έτος 1984 μέχρι και σήμερα.

Οι έμπειροι δικηγόροι μας επιτυγχάνουν πάντα το καλύτερο αποτέλεσμα για την αποκατάσταση κάθε υλικής και ηθικής ζημίας που προκαλείται εξαιτίας του τροχαίου ατυχήματος, με γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων των πελατών μας.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – QUANTUM REPORTS

Ένα τροχαίο ατύχημα με στοιχεία αλλοδαπότητας (εμπλεκόμενοι με αλλοδαπή καταγωγή ή όχημα ταξινομημένο στο εξωτερικό) θέτει για το νομικό σύμβουλο επιπρόσθετα ζητήματα προς επίλυση (ποιας χώρας τα δικαστήρια είναι αρμόδια για την διάγνωση της διαφοράς - ποιας χώρα το δίκαιο θα εφαρμοστεί σχετικά με τα δικαιώματα του θύματος).

Το γραφείο μας διαθέτει τις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτούνται για το χειρισμό ανάλογων υποθέσεων, ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των πελατών μας ακόμα και εάν η μόνιμη διαμονή τους είναι στο εξωτερικό.

Επιπλέον, οι έμπειροι δικηγόροι μας αναλαμβάνουν καθήκοντα Greek Law Expert για τη σύνταξη εξειδικευμένων ανά υπόθεση εκθέσεων (Quantum Reports) ως προς την νομοθετική και νομολογιακή ρύθμιση των πτυχών του Αυτοκινητικού Δικαίου σε περιπτώσεις τραυματισμών ή θανάτου (Personal Injury Law) στην Ελλάδα, για χρήση και προσκομιδή αυτών ενώπιον των Δικαστηρίων της Μεγάλης Βρετανίας.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δικαίωμα υπεράσπισης του κατηγορουμένου συνιστά βασικό πυλώνα της ποινικής διαδικασίας και κατοχυρώνεται θεσμικά από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Οι έμπειροι δικηγόροι του γραφείου μας αναλαμβάνουν την εκπροσώπηση των πελατών μας ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού, επιτυγχάνοντας πάντα το καλύτερο αποτέλεσμα.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ

Η σχέση ιατρού – ασθενή είναι μια σχέση εμπιστοσύνης. Η εμπιστοσύνη αυτή ανατρέπεται στην περίπτωση που εμφιλοχωρήσει κάποιο ιατρικό σφάλμα. Στην περίπτωση αυτή, η ιατρική πράξη γίνεται πηγή κινδύνων για την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα του ασθενούς.

Το θύμα μίας πλημμελούς ιατρικής πράξης το οποίο υφίσταται βλάβη στην υγεία ή στη σωματική του ακεραιότητα δικαιούται αποζημίωση. Στην περίπτωση θανάτου του ασθενούς, αντίστοιχο δικαίωμα έχουν τα μέλη της οικογένειάς του.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον πλήρη χειρισμό υποθέσεων ιατρικής αμέλειας με απόλυτη προσήλωση στην δικαίωση των πελατών μας και στην επίτευξη της υλικής και ηθικής τους αποκατάστασης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ο θεσμός του γάμου δημιουργεί μεταξύ των μελών της οικογένειας δεσμούς στενούς, όσο και πολύπλοκους. Στην περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης του, απαιτούνται ορθοί νομικοί χειρισμοί ώστε η διάλυσή του να επέλθει όσο το δυνατόν πιο ομαλά, με σκοπό την διασφάλιση των συμφερόντων όλων των πλευρών και ειδικά των ανήλικων τέκνων εάν υπάρχουν.

Οι έμπειροι δικηγόροι μας αναλαμβάνουν όλες τις σχετικές δικαστικές και εξωδικαστικές διαδικασίες ώστε τα ζητήματα που ανακύπτουν να λυθούν με τον επωφελέστερο τρόπο και στον συντομότερο δυνατό χρόνο.

Σ. ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ | Β. ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ