τηλέφωνα Επικοινωνίας :2310 531574|6944 518264

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας διαθέτει τεράστια εμπειρία, έχοντας χειριστεί με απόλυτη επιτυχία πάσης φύσεως υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι έμπειροι δικηγόροι του γραφείου μας αναλαμβάνουν την εκπροσώπηση των πελατών μας ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον πλήρη χειρισμό υποθέσεων ιατρικής αμέλειας με απόλυτη προσήλωση στην δικαίωση των πελατών μας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι δικηγόροι μας αναλαμβάνουν τις σχετικές δικαστικές και εξωδικαστικές διαδικασίες ώστε τα ζητήματα να λυθούν με τον επωφελέστερο τρόπο.

Σ. ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ | Β. ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Το δικηγορικό γραφείο Σ. Λευκαρίτης | Β. Λευκαρίτης & Συνεργάτες δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη από το έτος 1984.

Διαθέτουμε άριστη γνώση του αντικειμένου και πολυετή εμπειρία στις δικαστικές αίθουσες. Έχουμε χειριστεί και φέρει εις πέρας με επιτυχία χιλιάδες υποθέσεις, θέτοντας σε απόλυτη προτεραιότητα τα συμφέροντα των πελατών μας.

Αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως νομική διαφορά που προκύπτει από οποιουδήποτε είδους τροχαίο ατύχημα και τις συνέπειες αυτού σε πρόσωπα και πράγματα.

Επιτυγχάνουμε πάντα το καλύτερο αποτέλεσμα για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που προκαλείται εξαιτίας του τροχαίου ατυχήματος, με γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων των πελατών μας.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Σ. ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ | Β. ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Το δικηγορικό μας γραφείο εξειδικεύεται στο χώρο του αυτοκινητικού δικαίου και του δικαίου ιδιωτικής ασφάλισης.
Διαθέτουμε τεράστια εμπειρία έχοντας χειριστεί επιτυχημένα υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων κάθε είδους.

ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Στην περίπτωση ενός τροχαίου ατυχήματος, είναι σημαντικός ο ορθός χειρισμός της υπόθεσης από την πρώτη στιγμή και η στενή παρακολούθηση αυτής βήμα-βήμα μέχρι την τελική εισαγωγή της ενώπιον δικαστηρίου.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δικαίωμα υπεράσπισης του κατηγορουμένου συνιστά βασικό πυλώνα της ποινικής διαδικασίας και κατοχυρώνεται θεσμικά από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει επίσης τον πλήρη χειρισμό υποθέσεων ιατρικής αμέλειας με απόλυτη προσήλωση στην δικαίωση των πελατών μας και στην επίτευξη της υλικής και ηθικής τους αποκατάστασης.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας διαθέτει τις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτούνται για το χειρισμό ανάλογων υποθέσεων, ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των πελατών μας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι έμπειροι δικηγόροι μας αναλαμβάνουν όλες τις σχετικές δικαστικές και εξωδικαστικές διαδικασίες ώστε τα ζητήματα που ανακύπτουν να λυθούν με τον επωφελέστερο τρόπο και στον συντομότερο δυνατό χρόνο.

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι έμπειροι δικηγόροι μας αναλαμβάνουν όλες τις σχετικές δικαστικές και εξωδικαστικές διαδικασίες ώστε τα ζητήματα που ανακύπτουν να λυθούν με τον επωφελέστερο τρόπο και στον συντομότερο δυνατό χρόνο.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Το γραφείο μας διαθέτει τεράστια εμπειρία, έχοντας χειριστεί με απόλυτη επιτυχία πάσης φύσεως υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων από το έτος 1984 μέχρι και σήμερα. Οι έμπειροι δικηγόροι μας επιτυγχάνουν πάντα το καλύτερο αποτέλεσμα για την αποκατάσταση κάθε υλικής και ηθικής ζημίας που προκαλείται εξαιτίας του τροχαίου ατυχήματος, με γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων των πελατών μας.

{{person.name}}

{{person.title}}

{{selectedPersonData.name}}

{{selectedPersonData.title}}

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στην περίπτωση που θα θέλατε τη νομική μας άποψη ή και συμβολή σε νομική σας υπόθεση το δικηγορικό γραφείο Σ. Λευκαρίτης | Β. Λευκαρίτης & Συνεργάτες παραμένει στη διάθεσή σας.